پوشش و رنگ آمیزی

Paiting-2

1. پوشش 3PE / 3LPE

Paiting-3

2. پوشش FBE

Paiting-4

3. پوشش اپوکسی

Paiting-5

4. گالوانیزه داغ

Paiting-6

5. پوشش سیاه ضد زنگ

Paiting-7

6. پوشش عایق حرارتی